Còisir Ghàidhlig Chàrlabhaigh
 

Fàilte gu duilleig na còisir, far am faighear fiosrachadh mu dheidhinn na h-òrain, blog mu dheidhinn dè tha tachairt agus ceòl gach pàirt de na h-òrain airson ionnsachadh.


Welcome to the choir’s website, where you will find information about the songs, a blog about what’s going on and tracks to listen to, like each part for learning.Any ideas for further development?.........

Email Màiri Macleod (conductor) - mcm.music@live.com

Home        Blog        Gallery        Songs